Quyết định thành lập Câu Lạc Bộ Influencer Việt Nam

Vào ngày 28/06/2021, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng đã ký ban hành Quyết định số 23/QĐ-HTTS về việc thành lập Câu lạc bộ Influencer Việt Nam. Đây là bước đánh dấu quan trong hoạt động của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), khẳng định trách nhiệm và tư duy mong muốn tạo ra một môi trường phát triển một cách chính thống, bài bản, tuân thủ pháp luật và được bảo vệ dành cho những người có sức ảnh hưởng đến cộng đồng trên lãnh thổ Việt Nam.

Câu lạc bộ Influencer Việt Nam, hay còn gọi là Vietnam Influencer Club – VIC là đơn vị trực thuộc chính thức của Hội truyền thông số Việt Nam – VDCA, sẽ phối hợp với các đơn vị trực thuộc khác của VDCA, hoạt động theo Quy chế được phê duyệt nhằm phát triển hoạt động của những Người Ảnh Hưởng trên môi trường truyền thống và môi trường mạng xã hội; VIC làm việc với các đơn vị chủ quản mạng xã hội hiện có để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những Người Ảnh Hưởng, hỗ trợ xử lý những phát sinh trong quá trình hoạt động của Người Ảnh Hưởng trên các mạng xã hội khi được yêu cầu.

Cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của Câu lạc bộ Influencer Việt Nam như sau:

Chức năng
 
Câu lạc bộ Influencer Việt Nam (VIC) là đơn vị trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam , thực hiện chức năng tập hợp, kết nối những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, để cùng triển khai thực hiện các hoạt động lành mạnh, an toàn, ý nghĩa, kết nối những kênh nền tảng nội dung đang phát triển trên mạng xã hội như: Facebook, TikTok, Zalo …để cùng nhận diện, đánh giá các luồng thông tin, giúp Hội Truyền thông số Việt Nam có được góc nhìn về các Influencer tại Việt Nam. Góp phần xây dựng môi trường mạng xã hội tốt đẹp hơn.
 
Nhiệm vụ
 
  • Đánh giá thực trạng của các Influencer trên môi trường mạng xã hội tại Việt Nam, báo cáo Hội Truyền thông số Việt Nam.
  • Tổ chức thực hiện các hoạt động góp phần định hướng hoạt động của cộng đồng Influencer tại Việt Nam để hướng tới những nội dung tốt đẹp hơn, tích cực hơn.
  • Thực hiện các hoạt động cầu nối giữa  các cơ quan nhà nước, các Hội, Hiệp hội với cộng đồng Influencer Việt Nam.
  • Chia sẻ các kiến thức về mạng xã hội với Hội Truyền thông số Việt Nam.
  • Tổ chức những buổi trao đổi định kỳ về mạng xã hội với các thành viên Câu lạc bộ.(bao gồm người ảnh hưởng, đại diện nền tảng…)
  • Tổ chức cho các thành viên Câu lạc bộ trao đổi thông tin thông qua Diễn đàn Người Ảnh Hưởng (VIC);
  • Tổ chức Các hoạt động khác theo quyết định của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ;
  • Hỗ trợ giải quyết sự cố hoặc các vấn đề gặp phải của các thành viên Câu lạc bộ trên các mạng xã hội;
Quyết định thành lập Câu lạc bộ Influencer Việt Nam - đơn vị trực thuộc Hội truyền thông số Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Bài viết mới