BAN ĐIỀU HÀNH

CÂU LẠC BỘ VIC

174074708_3959400910808250_5844036699939691327_n

Ông NGUYỄN LÂM THANH

Chủ nhiệm Câu lạc bộ

TranChiHieu

Ông TRẦN CHÍ HIẾU

Phó Chủ nhiệm kiêm Tổng Thư ký Câu lạc bộ

Ông PHẠM HOÀI NAM

Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ

NguyenThanhHai

Bà NGUYỄN THANH HẢI

Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ

NicolasPham

Ông NICHOLAS PHẠM

Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ