Các tác phẩm thắng giải Pulitzer 2024

Các cuốn sách thắng giải Pulitzer được công bố hôm 7/5. Ở thể loại hư cấu, “Night Watch” của nhà văn Jayne Anne Phillips vượt qua “Same Bed Different Dreams” (tác giả Ed Park) và “Wednesday’s Child” (Yiyun Li) để đoạt giải. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1874, gần một thập niên sau khi nội chiến Mỹ (1861-1865) kết thúc. Sự kiện là bước ngoặt lớn trong lịch sử Mỹ, những hoạt động sản xuất, kinh doanh buôn bán bùng nổ mạnh mẽ sau đó. Nền công nghiệp hóa lớn mạnh gây ra những ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.
Tác phẩm thuộc top 10 cuốn tiểu thuyết tranh giải thưởng Sách Quốc gia của Mỹ, được tạp chí New Yorker bình chọn là sách hay nhất năm. Đại diện nhà xuất bản Knopf đánh giá: “Tác phẩm đầy tính sử thi, mê hoặc và được sáng tác tỉ mỉ”. Cây bút Laird Hunt của The Guardian nhận định: “Ngòi bút miêu tả của Phillips về một thế giới bị tàn phá mang cảm giác chân thực”. Ảnh: Knopf

Các cuốn sách thắng giải Pulitzer được công bố hôm 7/5. Ở thể loại hư cấu, “Night Watch” của nhà văn Jayne Anne Phillips vượt qua “Same Bed Different Dreams” (tác giả Ed Park) và “Wednesday’s Child” (Yiyun Li) để đoạt giải. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1874, gần một thập niên sau khi nội chiến Mỹ (1861-1865) kết thúc. Sự kiện là bước ngoặt lớn trong lịch sử Mỹ, những hoạt động sản xuất, kinh doanh buôn bán bùng nổ mạnh mẽ sau đó. Nền công nghiệp hóa lớn mạnh gây ra những ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.
Tác phẩm thuộc top 10 cuốn tiểu thuyết tranh giải thưởng Sách Quốc gia của Mỹ, được tạp chí New Yorker bình chọn là sách hay nhất năm. Đại diện nhà xuất bản Knopf đánh giá: “Tác phẩm đầy tính sử thi, mê hoặc và được sáng tác tỉ mỉ”. Cây bút Laird Hunt của The Guardian nhận định: “Ngòi bút miêu tả của Phillips về một thế giới bị tàn phá mang cảm giác chân thực”. Ảnh: Knopf

Các cuốn sách thắng giải Pulitzer được công bố hôm 7/5. Ở thể loại hư cấu, “Night Watch” của nhà văn Jayne Anne Phillips vượt qua “Same Bed Different Dreams” (tác giả Ed Park) và “Wednesday’s Child” (Yiyun Li) để đoạt giải. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1874, gần một thập niên sau khi nội chiến Mỹ (1861-1865) kết thúc. Sự kiện là bước ngoặt lớn trong lịch sử Mỹ, những hoạt động sản xuất, kinh doanh buôn bán bùng nổ mạnh mẽ sau đó. Nền công nghiệp hóa lớn mạnh gây ra những ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.
Tác phẩm thuộc top 10 cuốn tiểu thuyết tranh giải thưởng Sách Quốc gia của Mỹ, được tạp chí New Yorker bình chọn là sách hay nhất năm. Đại diện nhà xuất bản Knopf đánh giá: “Tác phẩm đầy tính sử thi, mê hoặc và được sáng tác tỉ mỉ”. Cây bút Laird Hunt của The Guardian nhận định: “Ngòi bút miêu tả của Phillips về một thế giới bị tàn phá mang cảm giác chân thực”. Ảnh: Knopf

Các cuốn sách thắng giải Pulitzer được công bố hôm 7/5. Ở thể loại hư cấu, “Night Watch” của nhà văn Jayne Anne Phillips vượt qua “Same Bed Different Dreams” (tác giả Ed Park) và “Wednesday’s Child” (Yiyun Li) để đoạt giải. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1874, gần một thập niên sau khi nội chiến Mỹ (1861-1865) kết thúc. Sự kiện là bước ngoặt lớn trong lịch sử Mỹ, những hoạt động sản xuất, kinh doanh buôn bán bùng nổ mạnh mẽ sau đó. Nền công nghiệp hóa lớn mạnh gây ra những ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.
Tác phẩm thuộc top 10 cuốn tiểu thuyết tranh giải thưởng Sách Quốc gia của Mỹ, được tạp chí New Yorker bình chọn là sách hay nhất năm. Đại diện nhà xuất bản Knopf đánh giá: “Tác phẩm đầy tính sử thi, mê hoặc và được sáng tác tỉ mỉ”. Cây bút Laird Hunt của The Guardian nhận định: “Ngòi bút miêu tả của Phillips về một thế giới bị tàn phá mang cảm giác chân thực”. Ảnh: Knopf

Các cuốn sách thắng giải Pulitzer được công bố hôm 7/5. Ở thể loại hư cấu, “Night Watch” của nhà văn Jayne Anne Phillips vượt qua “Same Bed Different Dreams” (tác giả Ed Park) và “Wednesday’s Child” (Yiyun Li) để đoạt giải. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1874, gần một thập niên sau khi nội chiến Mỹ (1861-1865) kết thúc. Sự kiện là bước ngoặt lớn trong lịch sử Mỹ, những hoạt động sản xuất, kinh doanh buôn bán bùng nổ mạnh mẽ sau đó. Nền công nghiệp hóa lớn mạnh gây ra những ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.
Tác phẩm thuộc top 10 cuốn tiểu thuyết tranh giải thưởng Sách Quốc gia của Mỹ, được tạp chí New Yorker bình chọn là sách hay nhất năm. Đại diện nhà xuất bản Knopf đánh giá: “Tác phẩm đầy tính sử thi, mê hoặc và được sáng tác tỉ mỉ”. Cây bút Laird Hunt của The Guardian nhận định: “Ngòi bút miêu tả của Phillips về một thế giới bị tàn phá mang cảm giác chân thực”. Ảnh: Knopf