Câu lạc bộ

Đây là các Làng thuộc VIC – nơi các thành viên của VIC có thể tham gia các hoạt động hỗ trợ kiến thức, giao lưu với các chuyên gia, tham gia các hội thảo chuyên môn mà VIC tổ chức

Làng Doanh Nghiệp Mạng Xã Hội

Nơi các Doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ sẽ cùng trao đổi học tập để hòa nhập với các nền tảng online Mạng Xã Hội một cách hiệu quả!

Làng Bán Hàng Tiktok

Nơi những người kinh doanh, các nhà sản xuất hay phân phối sản phẩm sẽ cập nhật những kiến thức mới, và các công cụ hiện đại nhất để có thể Bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok Shop

Làng KOL và KOC

Là nơi những người ảnh hưởng và bán hàng trên Mạng xã hội sẽ cùng gắn kết để giúp đỡ nhau và cùng cập nhật những kiến thức mới, và các công cụ hiện đại nhất để có thể lan tỏa sự ảnh hưởng và Bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.