Vietnam Influencer Club - VIC

Câu lạc bộ Người Ảnh Hưởng Việt Nam (Vietnam Influencer Club – VIC) trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) rất cảm ơn bạn đã quan tâm đến hoạt động của chúng tôi.

Nếu hiện tại bạn có góp ý sửa đổi thông tin liên quan đến các chỉ số đánh giá người ảnh hưởng, hoặc mong muốn, đề xuất về các hoạt động của VIC, vui lòng để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ tiếp nhận và sớm liên hệ với bạn.

Để lại thông tin liên hệ với chúng tôi