Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2024: Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số, phát triển kinh tế số

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phê duyệt kế hoạch triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024.

Theo kế hoạch, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Chuyển đổi số quốc gia chủ trì xây dựng Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024; Xây dựng các chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng nội bộ,… trong thời gian từ ngày 15/9 – 31/10/2024.

Cùng với đó, Cục Chuyển đổi số Quốc gia phối hợp với Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Thông tin cơ sở hướng dẫn thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; cập nhật, đưa các thông tin, tin tức, sự kiện ngày Chuyển đổi số quốc gia lên Cổng thông tin điện tử về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia để tuyên truyền, phản ánh tới độc giả trong, ngoài nước về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024.

Phối hợp với các hội, hiệp hội công nghệ thông tin phát động các tổ chức, cá nhân sáng tạo, phát triển các ứng dụng số để phát triển kinh tế số năm 2024; tổ chức tôn vinh các ứng dụng số để phát triển kinh tế số xuất sắc, hoàn thành trước ngày 10/10/2024.

Phối hợp với Bộ, ngành, địa phương phát động và triển khai chiến dịch ra quân “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ, ứng dụng để phát triển kinh tế số” của Tổ công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc trong 10 ngày (01/10/2024 – 10/10/2024).

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức Tọa đàm của Thủ tướng Chính phủ với cá nhân, doanh nghiệp và Tổ viên Tổ công nghệ số cộng đồng tiêu biểu trên toàn quốc trong ngày 10/10/2024.

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hội, hiệp hội và các doanh nghiệp để tìm kiếm, đề xuất tôn vinh các dịch vụ công tiêu biểu, hoàn thành trước ngày 10/10/2024.

Phối hợp với các Bộ, ngành, hội, hiệp hội nghề nghiệp liên quan, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan báo chí và các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong toàn bộ tháng 10/2024.

Tổng hợp, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia thông tin chi tiết về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, dữ liệu số do các cơ quan, đơn vị gửi về.

Kế hoạch cũng giao các đơn vị thuộc Bộ, như: Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Công nghiệp CNTT&TT, Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin, Cục Báo chí, Cục Xuất bản, in và phát hành, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin cơ sở, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Internet Việt Nam… tùy theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả.

Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia của các Bộ, ngành, địa phương

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2024.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương được khuyến khích phát động, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trong thời gian từ ngày 15/9 – 10/10/2024 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2024, đảm bảo phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024.

Các địa phương sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các chiến dịch ra quân của Tổ công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc trong 10 ngày (01/10/2024 – 10/10/2024).

Các hoạt động truyền thông sẽ được triển khai rộng khắp, lan tỏa Thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên các nền tảng số và phương tiện truyền thông đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển số Quốc gia

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) là một trong nhiều hoạt động thường niên, nổi bật, thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia. Giải thưởng do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, VietTimes tổ chức thực hiện.

Qua 6 mùa tổ chức, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam đã tiếp cận hơn 16.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên 63 tỉnh, thành phố, thu hút gần 1.800 hồ sơ tham dự; vinh danh gần 400 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc và các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu.

Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023 được tổ chức trang trọng tại Hà Nội.

Trong năm thứ bảy Giải thưởng được tổ chức, VDA 2024 sẽ vinh danh các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích chuyển đổi số xuất sắc trên 5 hạng mục, bao gồm:

Hạng mục 1: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc

Trao cho cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số.

Hạng mục 2: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Trao cho những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công.

Hạng mục 3: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc

Trao cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc, hướng đến giải quyết các vấn đề, nhu cầu thực tiễn của cuộc sống.

Hạng mục 4: Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng

Trao cho tổ chức được thành lập tại Việt Nam; có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt; người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam sở hữu giải pháp công nghệ số mang tới hiệu quả cao cho người thiệt thòi về năng lực, người có sức mua thấp, cho những hoạt động, sự kiện, phong trào có ý nghĩa xã hội cao, có tính nhân văn sâu sắc.

Hạng mục 5: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ nước ngoài

Trao cho tổ chức nước ngoài có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, góp phần xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách tại Việt Nam.

Ban Tổ chức nhận hồ sơ trực tuyến đến ngày 30/6/2024 tại website chương trình ở địa chỉ: www.vda.com.vn. Lễ tôn vinh sẽ được tổ chức trang trọng, tường thuật trực tiếp trên truyền hình vào đầu tháng 10/2024.

Theo Tạp chí điện tử VietTimes