BAN CHẤP HÀNH

VIC - Vietnam Influencer Club

NGUYỄN LÂM THANH
Chủ nhiệm CLB

Trần Chí Hiếu
Phó chủ nhiệm - Kiêm Tổng thư ký CLB

Nguyễn thị Thanh Hải
Phó chủ nhiệm CLB

Trịnh Thanh Vân
Phó chủ nhiệm CLB

Danh sách hội viên chính thức

  1. Lorem ipsum dolor 
  2. Lorem ipsum dolor 
  3.  

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

  1. Lorem ipsum dolor 
  2. Lorem ipsum dolor 
  3.